Rodiče a děti

Pondělí od 16:00 do 17:00 hod. v Sokolovně u kina.
Je určeno pro malé děti do nejmladšího předškolního věku a jejich rodiče, popřípadě prarodiče nebo starší sourozence. Účelem cvičení je základní rozvoj pohybové motoriky, pravolevé orientace, orientace se v prostoru, uvědomění si pohybů svého těla. Úkolem cvičení je poskytnout dítěti všestranný rozvoj jeho osobnosti formou hry a následného cvičení. Pro tyto děti je dále důležitý kontakt se svými vrstevníky, zapojení se do činností nejen s rodičem, ale i s ostatními dětmi. Jde o to, odpoutat dítě od závislosti na matce a zapojit se do činností s ostatními dětmi a tím jej připravit na vstup do předškolního a školního zařízení.

 Kontakt

TJ Slovan Frýdlant

Máchova 1542
Frýdlant
464 01
ičo: 00482951